Licitatii diverse

Licitație “Prestari servicii exploatari forestiere” (Update: 19.04.2024)

Licitație “Prestari servicii exploatari forestiere” (Update: 11.03.2021)

Documentatie atribuire Servicii impaduriri 2018 (Update: 09.03.2018)

Documentatie atribuire Servicii gestionare pepiniere 2018 (Update: 09.03.2018)

Cerere de Oferta in vederea atribuiri contractelor de prestari servicii “Prestari servicii exploatari forestiere” (Update: 27.10.2017)

Cerere de Oferta in vederea atribuiri contractelor de prestari servicii “Prestari servicii exploatari forestiere” (Update: 11.10.2017)

Cerere de Oferta in vederea atribuiri contractelor de prestari servicii “Prestari servicii exploatari forestiere” (Update: 08.09.2017)

Cerere de Oferta in vederea atribuiri contractelor de prestari servicii “Prestari servicii exploatari forestiere” (Update: 26.06.2017)

Cerere de Oferta in vederea atribuiri contractelor de prestari servicii “Lucrari Silvice pe anul 2017” (Update: 01.03.2017)

Cerere de Oferta in vederea atribuiri contractelor de prestari servicii “Prestari servicii exploatari forestiere” (Update: 05.12.2016)

Cerere de Oferta in vederea atribuiri contractelor de prestari servicii “Prestari servicii exploatari forestiere” (Update: 14.10.2016)

Cerere de Oferta in vederea atribuiri contractelor de prestari servicii “Prestari servicii exploatari forestiere” (Update: 25.02.2016)

Cerere de oferta in vederea atribuiri contractului de prestari servicii “Lucrari Silvice pe anul 2016” (Update: 16.02.2016)

Licitatie in vederea atribuiri contractului de prestari servicii “Exploatari Forestiere Masa Lemnoasa” (Update: 07.01.2016)

Licitatie in vederea atribuiri contractului de prestari servicii “Exploatari Forestiere Masa Lemnoasa” (Update: 04.08.2015)

Licitatie in vederea atribuiri contractului de prestari servicii “Exploatari Forestiere Masa Lemnoasa” (Update: 04.05.2015)

Cerere de oferte in vederea atribuiri contractului de prestari servicii “Lucrari de Cultura si Refacere si Lucrari de ingrijire pe anul 2015 (Update: 16.03.2015)

Cerere de oferte in vederea atribuiri contractului de Lucrari in Pepiniere pe anul 2015 (Update: 06.03.2015)