O.S. Rasinari R.A. organizeaza în data de 06.11.2017 ora 12:00, Cerere de Oferta în vederea atribuiri contractului de prestari servicii “Prestari servicii de Exploatari Forestiere”. Criteriul de atribuire va fi “Pre?ul cel mai scazut”. Data pâna la care se primesc oferte: 06.11.2017 ora 10:00. Valoarea achizi?iei: 353 744 lei fara T.V.A.

Locul de ridicare a documentatiei de atribuire este de la sediul institutiei, loc. Rasinari, str. Octavian Goga, nr. 1687, sau de pe site-ul www.osrasinarira.ro

Depunerea ofertelor se face la secretariatul institutiei din loc. Rasinari, str. Octavian Goga, nr. 1687.

I INVITATIE DE PARTICIPARE

II CAIET DE SARCINI

III MODELE DE FORMULARE

IV CLAUZE CONTRACTUALE

APV-uri