Ocolul Silvic Rasinari RA, organizeaza in data de 01.03.2016 ora 12,00, Cerere de Oferta in vederea atribuiri contractului de prestari servicii “Lucrari Silvice pe anul 2016”. Criteriul de atribuire va fi “Pretul cel mai scazut”. Data pana la care se primesc oferte: 01.03.2016 ora 10,00. Valoarea achizitiei: 406614.50 lei fara T.V.A.

Locul de ridicare a documentatiei de atribuire este de la sediul institutiei in Loc. Rasinari, str. Octavian Goga, nr. 1687, sau de pe site-ul osrasinarira.ro

Depunerea ofertelor se face la secretariatul institutiei in Loc. Rasinari, str. Octavian Goga, nr. 1687.

I INVITATIE DE PARTICIPARE

II CAIET DE SARCINI

III MODELE DE FORMULARE

IV CONTRACT DE_PRESTARI SERVICII