O.S. Rasinari R.A. organizeaza in data de 14.03.2017 ora 12,00, Cerere de Oferta in vederea atribuiri contractului de prestari servicii “Lucrari Silvice pe anul 2017”. Criteriul de atribuire va fi “Pretul cel mai scazut”. Data pana la care se primesc oferte: 14.03.2016 ora 10,00. Valoarea achizitiei: 468539.39 lei, fara T.V.A

Locul de ridicare a documentatiei de atribuire este de la sediul institutiei in Loc. Rasinari, str. Octavian Goga, nr. 1687, sau de pe site-ul osrasinarira.ro

Depunerea ofertelor se face la secretariatul institutiei in Loc. Rasinari, str. Octavian Goga, nr. 1687.

Jud. Sibiu

tel 0372 765236

fax 0269 557779

e-mail: osrasinarira@yahoo.com

I Invitatia de participare

II Caiet de sarcini

III Model formulare

IV Clauze contractuale

Last update: 01.03.2017