Despre noi

Dupa aparitia legii 1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate, precum si dupa obtinerea titlurilor de proprietate, comunitatea locala din Rasinari si-a manifestat dorinta de reconstituire a Ocolului Silvic Rasinari, care a functionat pâna în anul 1948, când padurile au fost nationalizate.
A fost o zi istorica pentru Rasinari ziua de 20.09.2004 când s-a obtinut Avizul nr. 7 pentru constituirea structurii silvice ” Ocolul Silvic Rasinari R.A.” din partea Directiei Teritoriale de Regim Silvic si de Vânatoare Brasov si Autorizatia de functionare nr. 84 din partea Directiei de Regim Silvic din cadrul Ministerului Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
Suprafata administrata este de 9 966,3 ha constituita în trei unitati de productie: UP V Oncesti, UP VI Rasinari si UP VII Canaia. Administrarea se realizeaza prin doua districte coordonate de doi ingineri silvici (sefi de district) si 10 cantoane silvice. Conducerea Regiei Publice Locale ”Ocolul Silvic Rasinari R.A.” este asigurata de Consiliul de Administrare si seful de ocol.
Ocolul Silvic Rasinari are ca scop administrarea si gospodarirea eficienta, durabila si unitara, în conformitate cu prevederile amenajamentului silvic si ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate publica si privata a comunei Rasinari, în vederea realizari de venituri proprii, a exploatarii judicioase a padurilor si a îmbunatatirii conditiilor de mediu, precum si implementarea programelor de dezvoltare locala, regionala si nationala.