O.S. Rasinari R.A. organizeaza in data de 16.12.2016 ora 12,00, Cerere de Oferta in vederea atribuiri contractului de prestari servicii “Prestari servicii de Exploatari Forestiere”. Criteriul de atribuire va fi “Pretul cel mai scazut”. Data pana la care se primesc oferte: 16.12.2016 ora 10,00. Valoarea achizitiei: 63090 lei fara T.V.A.

Locul de ridicare a documentatiei de atribuire este de la sediul institutiei, loc. Rasinari, str. Octavian Goga, nr. 1687, sau de pe site-ul www.osrasinarira.ro

Depunerea ofertelor se face la secretariatul institutiei din loc. Rasinari, str. Octavian Goga, nr. 1687.

I INVITATIE DE PARTICIPARE

II CAIET DE SARCINI

III MODELE DE FORMULARE

IV CLAUZE CONTRACTUALE

APV

Fisele Tehnice