Ocolul Silvic Rasinari RA, cu sediul în comuna Rasinari, str. O.Goga, nr. 1687, tel. 0372765236, fax 0269557779, anunta organizarea în data de 11.05.2015, la sediul propriu, ora 10:00, licitatie publica în plic pentru achizitie prestari servicii exploatare a masei lemnoase, productia anului 2015. Volumul oferit spre licitare este de 612 mc. Valoarea de pornire a licitatiei este de 38 125.20 lei

Preselectia va avea loc în data de 07.05.2015, cu respectarea Procedurii de achizitie prestari servicii exploatare a masei. Operatorii economici vor depune, pâna la data preselectiei, urmatoarele documente: datele de identificare a operatorului economic: denumire, sediu, numar de înmatriculare în registrul comertului sau în registrul persoanelor juridice, codul fiscal, telefon, fax, e-mail; numarul de înregistrare al solicitarii de participare la preselectie din registrul de corespondenta al operatorului economic; numele conducatorului operatorului economic, semnatura si stampila acestuia; documentele de existenta legala a firmei si certificatul de bonitate financiara, atât pentru societatile de prelucrare a lemnului, cât si pentru cele de exploatare; atestatul de exploatare emis de comisia împuternicita în acest scop; cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase al operatorului economic; documente care atesta ca operatorul economic nu înregistreaza datorii la bugetul general consolidat.

Garantia de licitatie, reprezentând 2% din valoarea de începere a licitatiei pentru partizile pentru care sunt înscrisi, se poate depune pâna în data de 08.05.2015 în contul RO14RNCB0227036053370001 deschis la BCR Sibiu sau RO11RZBR0000060005294261 deschis la RAIFFEISEN BANK SIBIU.

Locul de ridicare a documentatiei de atribuire si de depunere a ofertelor este la sediul institutiei.

Loc. Rasinari, str. Octavian Goga, nr. 1687

Jud. Sibiu

tel 0372 765236

fax 0269 557779

e-mail: osrasinarira@yahoo.com