O.S. Rasinari R.A. organizeaza in data de 11.03.2016 ora 12:00, Cerere de Oferta in vederea atribuiri contractelor de prestari servicii “Prestari servicii exploatari forestiere”. Criteriul de atribuire va fi “Pretul cel mai scazut”. Data pana la care se primesc oferte: 11.03.2016 ora 10:00. Valoarea achizitiei: 221446.46 lei fara T.V.A.

Locul de ridicare a documentatiei de atribuire este de la sediul institutiei, loc. Rasinari, str. Octavian Goga, nr. 1687, sau de pe site-ul www.osrasinarira.ro

Depunerea ofertelor se face la secretariatul institutiei din loc. Rasinari, str. Octavian Goga, nr. 1687.

I INVITATIE DE PARTICIPARE

II CAIET DE SARCINI

III MODELE DE FORMULARE

IV CLAUZE CONTRACTUALE

APV

Fisele Tehnice

Solicitari de clarificari