Licitație masă lemnoasă pe picior din data de 09.08.2021


Ocolul Silvic Rășinari RA, cu sediul în comuna Rășinari, str. O.Goga, nr. 1687, tel. / fax 0269557779, anunță organizarea în data de 09.08.2021, la sediul propriu licitație publică deschisă în plic pentru masă lemnoasă “pe picior”.

Anunț licitație

Listă partizi

APV si schițe

Caiet de sarcini

Documente și formulare

Model contract

Harta silvică

Amplasare parchet (KML)

Proces verbal de preselecție