Licitație masă lemnoasă fasonată din data de 20.04.2021

Ocolul Silvic Rășinari RA, cu sediul în comuna Rășinari, str. O.Goga, nr. 1687, tel. / fax 0269557779, anunță organizarea în data de 20.04.2021, la sediul propriu licitație publică deschisă în plic pentru lemn fasonat la drum auto.

Anunț licitație

Listă loturi

Caiet de sarcini

Documente și formulare

Model contract

Proces verbal de preselectie

Puncte de livrare

Fișierele kml se pot utiliza cu aplicația Locus Map sau Google Earth