Licitație masă lemnoasă fasonată din 02.11.2020

Ocolul Silvic Rășinari RA, cu sediul în comuna Rășinari, str. O.Goga, nr. 1687, tel. / fax 0269557779, anunță organizarea în data de 02.11.2020, la sediul propriu licitație publică deschisă în plic pentru lemn fasonat.

Anunțul

Caietul de sarcini

Lista loturilor

Model contract

Documente

Punct de livrare

Fișierele kml se pot utiliza cu aplicația Locus Map sau Google Earth

Procesul verbal al ședinței de preselecție