Ocolul Silvic Rasinari RA, cu sediul Ón comuna Rasinari, str. O.Goga, nr. 1687, tel. / fax 0269557779, anunta organizarea Ón data de 26.02.2018, la sediul propriu licitatie publica deschisa cu strigare pentru masteriale lemnoase fasonate

Anunt licitatie masa lemnoasa fasonata

Caietul de sarcini

Lista loturi

Model contract

Documente si formulare

Amplasare platforma primara

Procesul verbal al comisiei de preselectie

Last update: 15.02.2018